Vierogenprincipe

In navolging van de commissie Gunning stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat een situatie waarin een groep kinderen op een kinderdagverblijf en peuteropvangl lang alleen is met één volwassene, niet acceptabel is. Medewerkers in de kinderopvang mogen dus niet alleen op de groep staan; er moet altijd een tweede volwassene meekijken of meeluisteren. De inspectie controleert alle locaties op de juiste uitvoering hiervan.

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moeten dus voorkomen dat een beroepskracht alleen kan zijn met één of meer kinderen. Deze maatregel is vertaald naar:

 • meer ogen op de groep,
 • meer oren op de groep en
 • transparantie van de ruimtes

De Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK, de belangenvereniging van ouders, hebben samen een speciale uitgave over dit onderwerp uitgebracht. Klik hier voor deze brochure

Wij hebben het vieropgenprincipe nader uitgewerkt. Aan de oudercommissie is hierbij om advies gevraagd.

Contact
 • Peuteropvang Humpie Dumpie
  Haarlemmermeerstraat 2
  1165 HJ Halfweg
 • 020-497 3680
 • info@dekoekenbieren.nl
 • KvK nummer: 34191978
 • LRK nummer: 291819849
 • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544