Veiligheid & hygiëne

Bij De Koekenbieren zijn wij voortdurend bezig om de veiligheid en gezondheid van onze kinderen en medewerkers te waarborgen. De Koekenbieren hecht veel waarde aan een goede, veilige huisvesting en hygiëne. Kinderen kunnen zich vrij bewegen en onze pedagogisch medewerkers kunnen hun taken op prettige wijze uitvoeren.

 

In het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid staat beschreven hoe wij bij De Koekenbieren een zo veilig mogelijke werk-, speel- en leefomgeving bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

 

Het beleidsplan is tot stand gebracht in samenwerking met de pedagogisch medewerkers aan de hand van gesprekken over diverse thema’s. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Belangrijk is dat de pedagogisch medewerkers zich bewust zijn van de mogelijke risico’s en dat wij een omgeving creëren waar de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het beleidsplan helpt daarbij.

 

In het beleidsplan worden de grote risico’s beschreven, de omgang met kleine risico’s. De inventarisatie van alle risico’s wordt belicht. Ook beschrijven wij de onderwerpen; grensoverschrijdend gedrag, vier-ogenprincipe, achterwachtregeling, de EHBO regeling, beleidscyclus, communicatie en de klachtenregeling.

 

Er is een beleidsplan voor de leeftijdsgroep van 0-4 jaar en een beleidsplan voor de leeftijdsgroep van 4-12 jaar. Mocht u het beleidsplan willen inzien dan kunt u dit opvragen bij de leidster van uw kind.

 

 

 

 

Contact
  • Peuteropvang Humpie Dumpie
    Haarlemmermeerstraat 2
    1165 HJ Halfweg
  • 020-497 3680
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 291819849
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544