Tarieven

Ouders kunnen net als voor de dagopvang ook voor peuteropvang kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen bij de belastingdienst.

 

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

 • Beide ouders werken
 • Alleenstaande ouder met werk
 • Als ouders een opleiding volgen
 • Als ouders een traject naar werk of inburgeringscursus volgen

De uurprijs voor 2024 is in overleg met de gemeente en de oudercommissie vastgesteld op € 9,65 per uur. Per 1 juli 2024 wijzigt de uurprijs naar € 10,25.

Eén ochtend peuteropvang per week (= 10.83 uur per maand) kost in 2024 € 104,51 per maand (exclusief kinderopvangtoeslag). 

Voor een proefberekening of het aanvragen van kinderopvangtoeslag gaat u naar www.toeslagen.nl

 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan kunt u in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage. Deze wordt vastgesteld aan de hand van een ouderbijdragetabel, die is vastgesteld oor de gemeente en gebaseerd is op de adviestabel van de VNG.

Hoe hoog de ouderbijdrage is hangt af van het inkomen. Ouders leveren een kopie van hun inkomensgegevens aan, zodat de ouderbijdrage vanuit de inkomensafhankelijke tabel

vastgesteld kan worden. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.

Ook hebben wij een inkomensverklaring van de belastingdienst (voorheen IB60-formulier) nodig, deze kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl en een formulier(ouderverklaring) waarin u verklaart geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag. Pas nadat wij de inkomensgegevens en voorgenoemde formulieren hebben ontvangen kunnen wij de hoogte van de ouderbijdrage vaststellen. Wanneer u deze gegevens niet kunt overleggen betaalt u het hoogste tarief.

 

Klik hier voor de ouderverklaring

Klik hier voor de ouderbijdrage tabel

Automatisch incasso
De opvangfacturen worden automatisch van uw rekening geïncasseerd. De facturen worden rond de 20e van elke maand klaargezet in onze Ouderapp. De betalingen worden vooruit geïncasseerd en rond de 24e dag van de maand afgeschreven.

Contact
 • Peuteropvang Humpie Dumpie
  Haarlemmermeerstraat 2
  1165 HJ Halfweg
 • 020-497 3680
 • info@dekoekenbieren.nl
 • KvK nummer: 34191978
 • LRK nummer: 291819849
 • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544