Rond een thema

Humpie Dumpie heeft een abonnement bij de Educatieve Dienst van de openbare Bibliotheek Haarlemmermeer. Met zo’n abonnement kan Humpie Dumpie themacollecties lenen die gericht zijn op de leesbevordering en taalontwikkeling van kinderen van 2 t/m 4 jaar. Zo’n themacollectie bestaat uit: boeken, verwerkingssuggesties bij boeken, knutseltips, liedjes en versjes, speel en leermateriaal.

Met deze collecties kan de leidster een maand lang één thema als rode draad gebruiken binnen de groep. Dit draagt dan bij aan een inspirerende en effectieve aanpak van de taalontwikkeling en algemene kennis bij kinderen tot 4 jaar.

Hiermee wil Humpie Dumpie voorkomen dat in de voorschoolse periode achterstanden ontstaan die later moeilijk ingehaald worden.

 

Contact
  • Peuteropvang Humpie Dumpie
    Haarlemmermeerstraat 2
    1165 HJ Halfweg
  • 020-497 3680
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 291819849
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544