Oudercommissie

Kinderopvang De Koekenbieren heeft voor alle locaties een oudercommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders die de belangen behartigen van alle ouders binnen de locatie.

Minimaal twee maal per jaar komt de oudercommissie bijeen, met Peggy en Daniëlle, om met elkaar van gedachten te wisselen en advies uit te brengen over bepaalde beleidszaken. De oudercommissie kan ook onderling vergaderen.

Volgens het reglement Oudercommissie kan er advies worden uitgebracht over het pedagogisch beleidsplan, het beleid Veiligheid en Gezondheid, tariefstelling, openingstijden,  hoofdlijnen spel- en ontwikkelingsactiviteiten en over ondersteuning bij bepaalde activiteiten. Informatie vanuit de oudercommissie en wie de leden zijn van de oudercommissie kunt u opvragen bij de leidster van uw kind. Ook kunt u deze informatie vinden op het prikbord in de hal van de locaties.

Humpie Dumpie heeft een oudercommissie thans bestaand uit 3 leden. De oudercommissie van Humpie Dumpie heeft een centraal e-mailadres, te weten: 

Klik hier voor het reglement oudercommissie peuteropvang Humpie Dumpie.

Contact
  • Peuteropvang Humpie Dumpie
    Haarlemmermeerstraat 2
    1165 HJ Halfweg
  • 020-497 3680
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 291819849
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544