Kennismaking en plaatsing

Wij vinden het leuk als u bij ons binnen stapt om een kijkje te komen nemen. Wij zullen u dan rondleiden en al uw vragen beantwoorden. Voor een plek op de peuteropvanggroep adviseren wij u om vroegtijdig in te schrijven, aangezien wij op dit moment voor bepaalde dagen een wachtlijst hebben. Zodra wij het door u ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en het inschrijfgeld van € 16,50 hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. Tegen de tijd dat uw peuter bij ons geplaatst kan worden, krijgt u van ons bericht. Voor vragen m.b.t. de wachtlijst kunt u contact opnemen met Daniëlle of Peggy Koekenbier, 020-4971306/020-4973680. Wij zullen u ongeveer twee maanden van tevoren schriftelijk meedelen of de plaats beschikbaar is en hopen daarbij zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te kunnen komen.

Minimale plaatsing is 2 ochtenden, dit in verband met de gewenning. Hierdoor blijft de continuïteit gewaarborgd zodat het kind vertrouwd blijft met de pedagogisch medewerkers.

Contact
  • Peuteropvang Humpie Dumpie
    Haarlemmermeerstraat 2
    1165 HJ Halfweg
  • 020-497 3680
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 291819849
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544