Groepen en dagindeling

Humpie Dumpie is een peuteropvanggroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er zijn geen aparte leeftijdsgroepen. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Zij worden begeleid door twee pedagogisch medewerksters.

Hoe ziet een ochtend peuterspeelzaal eruit?

  • Vanaf 8.45 uur zijn de ouders welkom. Na een gewenningsmoment verdwijnen de ouders.
  • Tussen 9.00 uur en 10.00 uur kunnen de peuters overal mee spelen, of tekenen, puzzelen, etc.
  • Daarna spelen we met mooi weer buiten en bij slecht weer vullen we het programma in met spelletjes en knutselen.
  • Om ongeveer 11.00 uur drinken we samen onze meegebrachte bekers met drinken en eten we het meegebrachte eten/koekje/fruit.
  • Rond 11.15 uur zitten we in de kring. We lezen samen, we zingen of zeggen een versje op en luisteren naar elkaar.
  • Om 11.45 uur kunnen de peuters weer opgehaald worden.