Doelstelling

De Koekenbieren is een professionele en dynamische kinderopvangonderneming die er voor alles naar streeft dat kinderen bij ons in betrokken, veilige en betrouwbare handen zijn. Ouders dragen de zorg voor en opvoeding van hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. De pedagogisch medewerkers zijn zich dan ook bewust van hun (grote verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich.

Zowel het kinderdagverblijf aan de Schoolstraat, de peuteropvang/buitenschoolse opvang aan de Haarlemmermeerstraat als de buitenschoolse opvang aan de Oranje Nassaustraat, is klein en knus en streeft ernaar onder professionele begeleiding opvang aan kinderen van 0 - 13 jaar te bieden, waarbij de ontwikkeling en de zelfstandigheid van de kinderen op verantwoorde wijze door de pedagogisch medewerkers wordt begeleid en gestimuleerd.

Het complete algemene pedagogisch beleid is op aanvraag op de locaties in te zien. Dit geldt ook voor de werkplannen van het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO's.

Iedere locatie heeft, gebaseerd op het algemene beleid, een pedagogisch werkplan, waarin meer specifiek de invulling in de praktijk is terug te vinden van dit beleid.

 

 

Contact
  • Peuteropvang Humpie Dumpie
    Haarlemmermeerstraat 2
    1165 HJ Halfweg
  • 020-497 3680
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 291819849
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544