VE

Voorschoolse educatie (VE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma's. Als bij kinderen een taalachterstand of een sociale achterstand wordt geconstateerd is het verstandig om daar op jonge leeftijd al iets aan te doen.

Bij het kinderdagverblijf werken wij met het VE-programma Uk & Puk. Dit is een totaalprogramma waarin via allerlei thema's spelenderwijs aan de brede ontwikkeling van het kind wordt gewerkt. Uk & Puk besteedt aandacht aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.zwijsen.nl/lesmethoden/uk-puk.nl

Uw kind mag alleen geplaatst worden bij een officiële verwijzing van het consultatiebureau.

Het VE programma wordt gedurende minimaal een jaar doorlopen en uw kind moet minimaal 2 dagen (woensdag en vrijdag) van 5 uur naar het kinderdagverblijf komen.

Klik hier voor onze ouderinformatiebrief.

Contact
  • Kinderdagverblijf de Koekenbieren
    Schoolstraat 10
    1165 HC Halfweg
  • 020-497 1306
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 166500896
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544