VE

Voorschoolse educatie (VE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Als bij kinderen een taalachterstand of sociale achterstand wordt geconstateerd is het verstandig om daar op jonge leeftijd al iets aan te doen.

Bij het kinderdagverblijf werken wij met het VE-programma Uk & Puk. Dit is een totaalprogramma waarin via allerlei thema’s spelenderwijs aan de ontwikkeling van het kind wordt gewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de taalontwikkeling van het kind, maar ook aan de motorische, sociale, cognitieve en sensorische ontwikkeling. Onze pm-ers zijn geschoold in het werken met de VE-methode Uk & Puk en het opbrengstgericht werken. Zij volgen nauwlettend de ontwikkeling van de kinderen op eerder genoemde ontwikkelgebieden. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat volgt er een uitgebreide persoonlijke of telefonische overdracht van de ontwikkeling van uw kind, zodat er een doorgaande ontwikkelingslijn opgebouwd wordt.

Uw kind kan bij ons geplaatst worden als het een officiële verwijzing heeft van het consultatiebureau, een zgn. VE-indicatie. De gemeente subsidieert een gedeelte van de kosten, waardoor er een kleine eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage overblijft.

Meer infomatie vindt u op: http://haarlemmermeergemeente.nl/voorschoolse-educatie

 

Contact
  • Kinderdagverblijf de Koekenbieren
    Schoolstraat 10
    1165 HC Halfweg
  • 020-497 1306
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 166500896
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544