Extra opvang en ruilen

Wij bieden ouders de mogelijkheid hun kind extra naar het kinderdagverblijf, peuteopvang of BSO te brengen, indien een plaats beschikbaar is. Wij verzoeken ouders dit minimaal 3 dagen van tevoren aan te geven. Ook is het mogelijk om een verzoek in te dienen om een dag te ruilen. Het ruilen van een opvangdag is mogelijk binnen dezelfde week van de opvangdag. Vakanties kunnen niet geruild worden.

Contact
  • Kinderdagverblijf de Koekenbieren
    Schoolstraat 10
    1165 HC Halfweg
  • 020-497 1306
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 166500896
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544