Drie uurs regeling

In de wettelijke regelgeving zijn afspraken vastgelegd over de inzet van pedagogisch medewerkers (pm-er). Per dag mag er maximaal 3 uur van de beroepskracht-kind-ratio (BKR) worden afgeweken.

Op het kinderdagverblijf  zijn er dagelijks minimaal vier pm-ers aanwezig. Twee openen het kinderdagverblijf om 7.30 uur en minimaal twee sluiten het kinderdagverblijf om 18.00 uur. Bij maximale bezetting zijn vijf pm-ers aanwezig.
Bij het maken van het werkrooster hanteren we de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden op www.1ratio.nl)
Nadere uitleg over de drie uurs regeling ontvangen ouders bij aanvang van de opvang.

 

 

Contact
  • Kinderdagverblijf de Koekenbieren
    Schoolstraat 10
    1165 HC Halfweg
  • 020-497 1306
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 166500896
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544