Schoolloze- of studiedagen

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5 kinderen) en indien wij voor voldoende medewerkers kunnen zorgen, bieden wij ook opvang op studiedagen en vrije dagen buiten de schoolvakanties. We beslissen op basis van het aantal aanmeldingen of we aan de aanvraag kunnen voldoen. Indien we aan de aanvraag kunnen voldoen zullen de opvangtijden van 12.00 – 18.00 uur zijn. In verband met de combinatie met onze peuterspeelzaal (’s ochtends) is opvang voor de hele dag niet mogelijk.

Contact
  • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
    Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
    1165 GL Halfweg
  • 06-25232202
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544