Pedagogisch beleid

Uitgangspunt bij het pedagogisch beleid van De Koekenbieren is een algemeen beleid met visie en doelstellingen die voor alle leeftijdsgroepen van toepassing zijn. Er is geen aparte opsplitsing gemaakt in leeftijdscategorieën: accenten kunnen verschillen, de grote lijn is gelijk. Het pedagogisch beleid heeft betrekking zowel op het kinderdagverblijf, de peuteropvang als de buitenschoolse opvang. Het volledige pedagogisch beleidsplan kunt u bij ons opvragen.

‘Hoe we tegen kinderen aan kijken, ‘wat we belangrijk vinden voor kinderen en wat ze nodig
hebben’, ‘hoe doen we dat’, ‘waarom doen we dat zo?’. Dit zijn vragen waar het pedagogisch beleid
een antwoord op wil zijn. Pedagogisch medewerkers moeten er richting en inspiratie voor hun pedagogisch handelen aan kunnen ontlenen, ouders moeten een duidelijk beeld krijgen van waar De Koekenbieren voor staat, wat de pedagogische visie is en wat zij op basis daarvan kunnen verwachten m.b.t. het pedagogisch handelen bij De Koekenbieren.

Ieder onderdeel van De Koekenbieren heeft, gebaseerd op dit algemene beleid, een eigen pedagogisch werkplan, waarin meer specifiek de invulling in de praktijk is terug te vinden van dit beleid op die locatie. 

Bij het sluiten van de plaatsingsovereenkomst ontvangen ouders een exemplaar van het pedagogisch beleidsplan en het locatie specifieke pedagogisch werkplan. 

 

 

 

 

Contact
  • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
    Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
    1165 GL Halfweg
  • 06-25232202
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544