Oudercommissie

Kinderopvang De Koekenbieren heeft voor alle locaties een oudercommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders die de belangen behartigen van alle ouders binnen de locatie.

Minimaal twee maal per jaar komt de oudercommissie bijeen, met Peggy en Daniëlle, om met elkaar van gedachten te wisselen en advies uit te brengen over bepaalde beleidszaken. De oudercommissie kan ook onderling vergaderen.

Volgens het reglement Oudercommissie kan er advies worden uitgebracht over het pedagogisch beleidsplan, het beleid Veiligheid en Gezondheid, tariefstelling, openingstijden, hoofdlijnen spel- en ontwikkelingsactiviteiten en over ondersteuning bij bepaalde activiteiten. Informatie vanuit de oudercommissie en wie de leden zijn van de oudercommissie kunt u opvragen bij de leidster van uw kind. Ook kunt u deze informatie vinden op het prikbord in de hal van de locaties.

BSO locatie Hump heeft een oudercommissie thans bestaand uit 3 leden. BSO locatie Margriet heeft ook een oudercommissie bestaand uit 3 leden.

De oudercommissies kunt u bereiken via onderstaande mailadressen:

BSO Hump: bsohumpoc@gmail.com
BSO Margriet: oc.bsomargriet@gmail.com

 

 

 

Contact
  • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
    Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
    1165 GL Halfweg
  • 06-25232202
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544