Mentorschap

Bij aanvang van de opvang op de BSO krijgt een kind een mentor toegewezen.
De mentor is het aanspreekpunt voor ouders. Zij is degene die contact onderhoudt met betrekking tot de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Klik hier voor de uitgebreide beschrijving van het mentorschap bij de Koekenbieren.

Contact
  • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
    Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
    1165 GL Halfweg
  • 06-25232202
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544