Kinderparticipatie

In het kader van het leren keuzes maken, en het ontwikkelen tot zelfstandige personen, zijn wij een groot voorstander van kinderparticipatie op de BSO. Denk hierbij aan zaken als:

  • kinderen betrekken bij de aanschaf van spelmateriaal
  • kinderen kiezen zelf wat ze willen doen.
  • in de vakanties vragen wat de kinderen willen doen
  • kinderen gaan mee, boodschappen doen