Groepen

Beide BSO's werken met één stampgroep. De BSO aan de Haarlemmermeerstraat heeft ruimte voor 16 kinderen. BSO, locatie Margriet, aan de Oranje Nassaustraat heeft ruimte voor 20 kinderen. De kinderen variëren in leeftijd van 4 – 12 jaar.

Bij aanwezigheid van meer dan 10 kinderen zijn altijd twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Bij aanwezigheid van minder dan 10 kinderen is in ieder geval één pedagogisch medewerker aanwezig, eventueel ondersteund door een groepshulp/vrijwilliger/stagiaire. Indien de pedagogisch medewerker aleen staat en zich een situatie voordoet waarvoor zij een collega nodig heeft, dan kan zij een beroep doen op een collega van locatie Schoolstraat (KDV) of van de andere BSO locatie, de zgn. achterwachtregeling.

De algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind, worden beïnvloed door de groep. Kinderen leren van elkaar en zijn elkaars voorbeeld. In de groep leren kinderen om te gaan met anderen, waardoor zij zichzelf ook weer beter leren kennen. Wij streven ernaar om de kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen en zich zo voor te bereiden op de maatschappij en het sociale leven in die maatschappij.

Contact
  • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
    Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
    1165 GL Halfweg
  • 06-25232202
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544