GGD

Het toezicht en de handhaving gebeurt door de GGD. De GGD is door de gemeente ingeschakeld als toezichthouder en voert jaarlijks een onderzoek uit om toe te zien op de naleving van de Wet Kinderopvang. De GGD-inspecteur kan de gezonde opvang onder andere beoordelen op bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het beleid Veiligheid en Gezondheid, de pedagogische praktijk etc. Na het onderzoek wordt door de GGD een inspectierapport opgemaakt van de bevindingen.

Klik hier voor het meest recente rapport van BSO locatie Hump (lokaal Margrietschool)

Klik hier voor het meest recente rapport van BSO locatie Margriet.

Contact
  • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
    Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
    1165 GL Halfweg
  • 06-25232202
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544