Extra opvang en ruilen

Wij bieden ouders de mogelijkheid hun kind extra naar de BSO te brengen, indien een plaats beschikbaar is. Wij verzoeken ouders dit minimaal 3 dagen van tevoren aan te geven. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen om een dag te ruilen. Het ruilen van een opvangdag is mogelijk binnen dezelfde week van de opvangdag. Vakanties kunnen niet geruild worden.

Contact
  • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
    Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
    1165 GL Halfweg
  • 06-25232202
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544