Drie uurs regeling

In de wettelijke regelgeving zijn afspraken vastgelegd over de inzet van pedagogisch medewerkers (pm-ers). Per dag mag maximaal 3 uur van de beroepskracht-kind-ratio worden afgeweken.

Dagelijks zijn twee pm-ers aanwezig. De BSO Margriet is op de schooldagen maandag, dinsdag en donderdag geopend van 15.00 uur tot 18.00 uur. Op de woensdag en de vrijdag is BSO Margriet gesloten.
BSO Hump is alle dagen geopend. De drie uurs regeling is dan niet van toepassing. In de vakantieperiode is de BSO open van 8.00 uur tot 18.00 uur dan is de drie uursregeling wel van toepassing.

Nadere informatie over de drie uurs regeling ontvange ouders bij aanvang van de opvang.

 

Contact
  • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
    Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
    1165 GL Halfweg
  • 06-25232202
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544