Dagindeling & eten en drinken

Na school krijgen de kinderen wat te drinken en iets kleins te eten. Vervolgens is ieder kind vrij in wat hij wil doen.

Regelmatig bieden wij activiteiten aan. Als de kinderen uit school komen, nemen ze wat te drinken en krijgen ze er iets kleins bij te eten. Het middageten (bijvoorbeeld in de schoolvakanties en op de woensdag) wordt gebruikt als moment om even stil te staan bij de dag en plannen te maken voor de middag beperkt. Wij stimuleren de kinderen om gezond en verantwoord te eten en te drinken.

Wij hanteren de volgende afspraken en aandachtspunten rondom de eet-en drinkmomenten:

 • vóór het eten wassen de kinderen en wijzelf onze handen
 • we laten de kinderen het broodbeleg zelf kiezen. Afspraak is dat de eerste boterham hartig 
 • wordt belegd, met worst of kaas.
 • we zorgen voor een gezellige sfeer tijdens het eten
 • wanneer een kind iets niet lust, hoeft hij dit niet op te eten/drinken. Wel proberen, niet 
 • dwingen
 • je mag niet rondlopen met eten of drinken
Contact
 • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
  Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
  1165 GL Halfweg
 • 06-25232202
 • info@dekoekenbieren.nl
 • KvK nummer: 34191978
 • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
 • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544