Corona

In verband met de verspreiding van het coronavirus zijn op de locatie de volgende maatregelen van kracht:

- Uw kind mag alleen komen als uw kind (en de andere gezinsleden) in goede gezondheid is
- 1 ouder haalt het kind op
- U mag het schoolplein van de Margrietschool niet betreden. Blijft u bij het hek wachten tot wij uw kind naar het hek komen brengen. Mochten wij u niet zien, belt u even dat u er staat.
- Blijf op 1,5 meter afstand van andere wachtende ouders
- houd het breng- en ophaalmoment zo kort mogelijk

Wanneer uw kind verkoudheidsklachten of andere klachten heeft dan kan het zijn dat uw kind niet naar de opvang mag komen. U kunt de Beslisboom gebruiken om na te gaan of uw kind naar de opvang mag komen. Klik hier voor de meest recente versie van de Beslisboom.

Mocht u de uitgebreide versie van het protocol met de beschreven maatregelen willen inzien, laat het ons weten. U kunt mailen naar info@dekoekenbieren.nl

Contact
  • Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
    Oranje Nassaustraat 21 (tijdelijk)
    1165 GL Halfweg
  • 06-25232202
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 282560737 (Hump), 208290436 (Margriet)
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544